Η ΑΣΠΙΔΑ ΚοινΣΕπ είναι μια ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, που ιδρύθηκε στην Λάρισα (25-10-19). Κύριό στόχο έχει, με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδίως των νέων σε θέματα οικολογικής ισορροπίας, περιβαλλοντολογικής συνείδησης, αναγνώρισης και σεβασμού των άλλων μορφών ζωής, στη άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου.

Θέλει να συμβάλει με την διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων αλλά και την παρουσίαση ενημερωτικών άρθρων και δράσεων στην εξάλειψη περιστατικών κακοποίησης αδέσποτων και μη ζώων, δημιουργώντας 24ωρη γραμμή ζωής για την προστασία τους. Ταυτόχρονα φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα κοινωνικό καταφύγιο ζώων με λειτουργία κοινωνικού κτηνιατρείου και ένα κοινωνικο ξενοδοχείο, ένα κοιμητήριο ζώων και ένα πάρκο εκτόνωσης ζώων, ανοιχτό στο κοινό, με πρόγραμμα δράσεων για τα ζώα και το περιβάλλον.

Η ιδέα ξεκίνησε μέσα από μια συζήτηση φίλων, από τις ανάγκες της εποχής, αλλά και από την αδιαφορία της κοινωνίας απέναντι σ’ αυτά τα θέματά.

Αν είσαι φιλόζωος, κτηνίατρος, εκπαιδεύτρια/της, φιλοζωικό σωματείο? Έλα μαζί μας και βοήθησε στη λειτουργία και το έργο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) με τον διακριτικό τίτλο “ΑΣΠΙΔΑ”. Γίνε τα μάτια και τα αυτιά μας σε όλη τη περιοχή. Ενεργοποίησε τη θέλησή σου, την αγάπη για ζωή. Εμείς θα σταθούμε στο πλάι σου και θα αγκαλιάσουμε την ανάγκη σου, ότι θέλεις να κάνεις το διαφορετικό. Γίνε το μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας βοήθειας των αβοήθητων ζώων. Μαζί μας. Νιώσε τη χαρά και την ικανοποίηση να μεταφράσεις τον πόνο και την αγωνία στο βλέμμα ενός ζώου και να είσαι αυτός/η, που θα το ανακουφίσει.

Αν σε ενδιαφέρει να συμμετέχεις εθελοντικά…. τότε συμπλήρωσε τη φόρμα και βάλε ένα πετραδάκι αλλαγής για το καλύτερο περιβάλλον για το καλύτερο στην ζωή των απροστάτευτων ζώων στην χώρα μας.

Σήμερα στήνουμε την ιδέα και στα πλαίσια της φάσης της υλοποίησης, ερευνούμε περιοχές, χώρους, ανθρώπους-συνεργάτες και σχεδιάζουμε το πρόγραμμα των δράσεων μας.

Αν είσαι και εσύ ένας από μας συμπλήρωσε την ΦΟΡΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΜΑΣ https://docs.google.com για να γνωριστούμε και να ενώσουμε δυνάμεις.

ASPIDA SOCIAL COOPERATIVE ENTERPRISE
INFORMATION NOTE

Let’s get to know each other…

ASPIDA is a SOCIAL COOPERATIVE ENTERPRISE in Larissa, whose main objective is to inform and raise awareness of the public, and especially young people on the issues of ecological balance, environmental awareness, environmental awareness and environmental awareness.

It wants to contribute to the organization of special events as well as the presentation of informative articles and actions to eliminate incidents of stray and non-animal abuse, creating a 24-hour life line for their protection. At the same time, it aims to create a social animal shelter with a community veterinary and hotel operation, an animal cemetery and an animal resettlement park open to the public with an animal and environmental action plan.

The idea began through a discussion of friends, the needs of the time, but also the indifference of society to these issues.

If you are a philanthropist, veterinarian, trainer / trainer, animal club; Come with us and help with the operation and work of the Social Cooperative Enterprise (CSS) under the distinctive title “ASPIDA”. Be our eyes and ears all over the area. Activate your will, the love of life. We will stand by your side and embrace your need, that you want to do something different. Become part of a collective effort to help unhelpful animals. With us. Feel the joy and satisfaction of translating the pain and anxiety into the look of an animal and be the one to relieve it.

If you are interested in volunteering…. then fill in the form and put in a rock for a better environment for the better life of unprotected animals in our country.

Today we are building the idea and as part of the implementation phase, we are exploring areas, spaces, people-partners, and we are designing our program of actions.

If you are one of us, please fill out our FRIENDS FORM https://docs.google.com to know